PCC1 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 21/4/2017, Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã đạt được sự đồng thuận cao của các cổ đông và thông qua nhiều nội dung quan trọng.


Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
Tại đại hội, Hội đồng quản trị đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty. Năm 2016, công ty đạt giá trị sản xuất kinh doanh hơn 4.052 tỷ đồng, tổng doanh thu 3.008 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 304,7 tỷ đồng, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ 40%.Với kết quả đạt được năm 2016, Đại hội cổ đông công ty đã thông qua chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu.
Năm 2017, PCC1 tiếp tục lộ trình chiến lược phát triển với phương châm đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi xây lắp công trình điện, sản xuất phục vụ ngành điện theo chiều sâu, mở rộng đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đang triển khai có lợi thế; Tập trung nguồn lực để đột phá tăng trưởng từ năm 2018 đến 2020
Năm 2017, PCC1 đặt kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh tăng mạnh so với 2016 với mức 5.157 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến đạt 3.585 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 307 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 dự kiến là 20%.
Đầu tư năng lượng:
Đại hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thủy điện Bảo Lạc B với công suất thiết kế 18 MW, tổng mức đầu tư ước khoảng 568 tỷ đồng. Tính đến nay, PC1 đã thực hiện đầu tư 4 dự án thủy điện, trong đó 2 dự án Thủy điện Trung Thu và Thủy điện Bảo Lâm 1 đã hoàn thành, vận hành phát điện từ năm 2016. Hai dự án tiếp theo là dự án Bảo Lâm 3, dự án Bảo Lâm 3A dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 4/2017. Dự án thủy điện Bảo Lạc B vừa được phê duyệt cùng với dự án thủy điện Mông Ân dự kiến khởi công quý 4/2017 và hoàn thành quý 4/2019.
Đầu tư bất động sản:
Đại hội cũng đã phê duyệt thực hiện Dự án PCC1 Thanh Xuân. Dự án PCC1 Thanh Xuân với chức năng chính là chung cư, văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ, trên diện tích khu đất 6.098,0m2. Dự án được triển khai bởi Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Hòa Bình do PCC1 nắm giữ 98,4% vốn điều lệ. Tổng vốn đầu tư: 735 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý 3/2017, hoàn thành và bàn giao nhà quý 3/2019.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ
Do nhu cầu vốn tự có để đầu tư cho các dự án năng lượng, tăng vốn điều lệ cho công ty con và cho 2 dự án bất động sản là Mỹ Đình Plaza 2 và PCC1 Thanh Xuân, đầu tư phát triển sản xuất và nhà máy mới, đầu tư máy móc thiết bị thi công cho xây lắp và lắp máy, năm 2017, công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Đại hội đã thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty qua 2 hình thức: chia cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu và phát hành chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Với phương thức chào bán riêng lẻ, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm tối đa 17.611.522 cổ phiếu (tương đương 15,3% vốn điều lệ sau khi phát hành). Mục đích phát hành: thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Mông Ân và Thủy điện Bảo Lạc B. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông PCC1 năm 2017đã thành công tốt đẹp.